OFF GRID SUSTAV

Za energetsku neovisnost gdje god da se nalazili

 Off-grid ili autonomni sustav je solarna fotonaponska elektrana koja nije priključena na elektrodistribucijsku mrežu i za koju nisu potrebnni nikakvi dokumenti ili dozvole. Sva proizvedena električna energija koristi se isključivo za vlastite potrebe korisnika.
 
Ovakvi sustavi imaju šitoku primjenu:

·         Izolirani ili nepristupačni objekti (vikendice, vikend naselja, seoska imanja, crpilišta)

·         Razni pokretni objekti, kamp kućice, plovila

·         Ulična rasvjeta, razne signalizacije, video nadzori i alarmni sustavi

·         Telekomunikacijski sustavi

·         Bazenski sustavi,sustavi navodnjavanja

·         Čuvanje životinja pomoću električnog pastira da udaljenijim  pašnjacima

·         I još mnogo drugih mogućnosti.

 

1000Wh Set za otočni sustav 55Ah / 24V  1500Wh Set za otočni sustav 55Ah / 24V  2600Wh Set za otočni sustav 135Ah / 24V  3800Wh Set za otočni sustav 200Ah / 24V 
 

 

 

 

 

 

Primjeri uporabe OFFGRID sistema:

   

Uporabom akumulatorskih baterija, off-grid sustav omogućuje priključivanje trošila i kada nema sunčeve svjetlosti. Naši otočni sustavi uključuju sve komponente potrebne za proizvodnju struje po principu ‘uključi i radi’. Veličina sustava ovisi o potrebama za električnom energijom objekta na koji se otočni sustav planira ugraditi.

22222
Fotonaponski moduli pretvaraju energiju sunca u istosmjernu struju koja se u izmjenjivaču pretvara u izmjeničnu struju za napajanje trošila u kućanstvima. Mogu se koristiti i za punjenje solarnih baterija kada količina proizvedene energije prekoračuje potrošenu električnu energiju. Regulator punjenja jamči optimalnu stopu punjenja i pražnjenja baterije. Također je moguće, u slučaju povećanje potreba za električnom energijom, već izgrađeni sustav i proširiti.

Ovdje su tri primjera kompleta za OFF GRID sustav. Kao što smo već napisali, sustav se može definirati za svaki objekt posebno, te se po tome i formira cijena cijelog sustava.

U slučaju dodatnih pitanja ili pojašnjenja molimo da nam se svakako obratite telefonom ili emailom. Rado ćemo Vam izaći u susret i pomoći Vam riješiti sve nedoumice i s Vama doći do najboljeg riješenja za Vaše potrebe.

 

 
 
 
            IMAO group | IMAO Ä�eÅ¡ka| IMAO Serbia | IMAO SlovaÄ�ka | IMAO Bosna a Hercegovina | IMAO Rumunija |Hibridni bojleri