Upravljanje javnom rasvjetom
Kao i svako kućanstvo, gradovi i sela u Hrvatskoj traže rješenja kako smanjiti potrošnju i uštedjeti na javnim uslugama u korist dodjele ušteda u druga područja javnog života. Sustav javne rasvjete u gradu ili općini apsorbira značajan dio proračuna, a loše tehničko stanje u mnogim općinama doprinosi plaćanju za utrošenu električnu energiju i velikim troškovima za kontinuirano servisiranje i popravak rasvjetnog sustava. Neke općine poduzimaju zahtjevne složene rekonstrukcije, koje zahtijevaju velike financijske troškove iz proračuna u relativno kratkom vremenu. Preneseno upravljanje javnom rasvjetom (ESKO).

Što je ESKO?
Prenesena uprava javne rasvjete ugovorni je odnos između općine i upravitelja javne rasvjete koji je odgovoran za tehničko stanje sustava rasvjete u gradu ili općini. Administrator javne rasvjete odgovoran je za 100% stanje javne rasvjete za vrijeme trajanja ugovora. U slučaju kvara ili nesreće na javnoj rasvjeti, dužnost je administratora osigurati zadovoljavajuće tehničko stanje u najkraćem mogućem roku (obično unutar 24-48 sati nakon prijavljivanja kvara). Troškove usluga i održavanja snosi administrator javne rasvjete. U ovom slučaju općina plaća jednokratnu naknadu za upravljanje rasvjetom, dok sustav rasvjete ostaje vlasništvo općine za vrijeme trajanja ugovora. Općina nadgleda rad administratora i u slučaju kvara upozorava administratora na nedostatke u javnoj rasvjeti.

Prednosti ESKO modela
Osnovna i glavna prednost prenesenog upravljanja javnom rasvjetom je trajno jamstvo 100% stanja rasvjetnog sustava. Ugovor o preciznom upravljanju sadrži precizne uvjete pod kojima administrator mora održavati javnu rasvjetu. Suvremene tehnologije pomoću LED rasvjete mogu regulirati intenzitet osvjetljenja u različitim dijelovima sela. Velika prednost je prilagođavanje intenziteta osvjetljenja prema potrebama (ograničavanje intenziteta noću, jače osvjetljenje na prometnim cestama itd.).

Delegirano upravljanje IMAO javnom rasvjetom
IMAO ima višegodišnje iskustvo u obnovi javne rasvjete, o čemu svjedoče naše reference u ovom području. Naš rad uključuje pripremu cijelog projekta, pripremu potrebne dokumentacije, pružanje potrebnih dozvola od strane tijela državne uprave, provedbu projekta, uključivanje javne rasvjete i reviziju cijelog sustava. Budući da IMAO ima potrebnu tehničku i tehnološku opremu, usluge javne rasvjete pružamo sveobuhvatno u vlastitoj režiji. Našim kupcima u slučaju interesa nudimo ugovornu uslugu ili mogućnost premještene javne rasvjete za ugovorno dogovoreno razdoblje. Naš servisni odjel radi na dežurnoj liniji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, zahvaljujući čemu možemo jamčiti uklanjanje prijavljenog kvara u roku od 48 sati.